• COVID-19,  อยากรู้

    hMPV คืออะไร

    hMPV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV Human metapneumovirus (hMPV) จะพบการระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว