COVID-19,  อยากรู้

hMPV คืออะไร

hMPV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV Human metapneumovirus (hMPV) จะพบการระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ซึ่งคล้ายคลึงกับการระบาดของเชื้อ RSV เป็นอย่างมาก โดยในประเทศไทยจะพบการติดเชื้อได้ประมาณ 4-10% ของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของเด็กทั้งหมด

อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Human metapneumovirus (hMPV) จะมีอาการคล้ายคลึงกับการติดเชื้อ RSV เลยก็คือ…จะมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เป็นอาการนำจนถึงมีอาการรุนแรงคือมีอาการปอดอักเสบหรือหลอดลมฝอยอักเสบได้เลย นอกจากนี้แล้ว Human metapneumovirus (hMPV) จะทำให้เกิดการกระตุ้นของหลอดลม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับในโรคหอบหืดที่พบได้หลังจากการติดเชื้อ RSV ได้เหมือนกัน

การรักษาการติดเชื้อ Human metapneumovirus (hMPV) ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองและการรักษาตามอาการ ซึ่งยาต้านไวรัสหรือวัคซีนที่ป้องกัน เชื้อ Human metapneumovirus (hMPV) นี้ ยังไม่มี แต่เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ โดยการใส่หน้ากากอนามัย แล้วก็ล้างมือบ่อย ๆ

Leave a Reply