คลังความรู้,  อยากรู้,  อยากเล่า

ตั้งแต่ 16 มี.ค. 65 เมื่อตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องทำอย่างไร

ตั้งแต่ 16 มี.ค. 65 เมื่อตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องทำอย่างไร

สำหรับประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วขึ้นแทบ 2 ขีด หรืแติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้าง?  

สีเขียว 

 1. ไม่มีอาการ
 2. มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
 3. ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
 4. เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก 
 5. มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง 

รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทาง

 • ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) 
 • หรือ รักษาที่บ้าน (Home Isolation) 

หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 

ดูประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มโรคโควิด-19 (UCEP Plus) ได้ที่นี่ 

https://www.niems.go.th/pdfviewer/index.html

การใช้สิทธิรักษา 

สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)

หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.

สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง (ดูรายชื่อได้ที่นี่ คลิก) และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง 

สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.

ติดต่อ 
    สปสช. 1330 
    ประกันสังคม 1506
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 สีเหลือง 

 1. แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
 2. ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย 
 3. อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 
 4. อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 
 5. เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
 6. กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

สีแดง 

 1. หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค 
 2. แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก 
 3. ปอดอักเสบรุนแรง
 4. อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง
 5. ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง 
 6. ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus

รักษาฟรีในโรงพยาบาล ตามสิทธิรักษาของท่าน 
หรือ UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ 
***ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

หมายเหตุ

***กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน

***กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร. 1330 ประเมินอาการเข้าระบบรักษาที่บ้าน 

ติดต่อ 

 • สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • ประกันสังคม 1506
 • สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ
 • สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669

ที่มา https://www.nhso.go.th/news/3527

Leave a Reply