คลังความรู้,  อยากรู้

ใหลตายคืออะไร

ใหลตาย หรือ sudden unexplained (unexpected) nocturnal death syndrome (SUND) คือการเสียชีวิตที่เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นพลิ้ว มักพบในขณะหลับ ทำให้เกิดอาการคล้ายหายใจไม่สะดวก อาจมีเสียงคล้ายละเมอก่อนเสียชีวิต โรคนี้มักเกิดในผู้ชายวัยหนุ่มที่ปกติแข็งแรงดีก่อนเข้านอน แต่มาเสียชีวิตในตอนเช้า

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในกลุ่มผู้รอดชีวิต พบว่า ใหลตายมีความสัมพันธ์ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจลักษณะบรูกาดา ไม่มีการพบความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานส่วนอื่น ๆ ของหัวใจ ฉะนั้น แพทย์จึงเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า กลุ่มอาการบรูกาดา

สาเหตุที่สำคัญคือ ภาวะร่างกายขาดแร่ธาตุโพแทสเซียม ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นและเสียชีวิตในที่สุด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคมี 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ การบริโภคอาหารที่มีสารพิษวันละเล็กน้อย จนเกิดการสะสมและเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ปัจจัยต่อมาคือการขาดสารอาหารที่เป็นวิตามินบี 1 อย่างรุนแรงเฉียบพลัน ทำให้คนที่แข็งแรงอยู่ดีๆ รู้สึกอ่อนเพลียและอยากนอน เมื่อหลับแล้วก็หัวใจวายตายเกือบจะทันที โดยโรคนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาวะทุพโภชนาการ และสุขนิสัยการกินที่ผิด

Leave a Reply