กัญชา กัญชง
อยากเล่า

กัญชา และกัญชงในประเทศไทย

วันนี้จะมานำเสนอข้อมูล กัญชา และกัญชงในประเทศไทย ส่วนไหนใช้ได้ทั่วไปไม่เป็นยาเสพติด และส่วนไหนไม่สามารถใช้ได้เป็นยาเสพติด

ตามประกาศ สธ. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

ส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชง

ส่วนที่เป็นยาเสพติด
เมล็ดกัญชา ใช้เป็นเมล็ดพันธ์
ช่อและดอกดอกกัญชา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย, ผลิตสารสกัด

ส่วนที่ไม่เป็นเป็นยาเสพติด
เมล็ดกัญชง น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ใช้เป็นเมล็ดพันธ์, ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง
ใบจริง/ใบพัด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง
เปลือก ลำต้น เส้นใย ใช้ศึกษาวิจัย, ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษ
ราก ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง
กิ่งและก้าน ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง
สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง
กากจากการสกัด ต้องมี THC ไม่เกิน 0.2%หมายเหตุ: ส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชง ต้องได้จากการปลูกหรือผลิตโดยผู้รับอนุญาติตามกฏหมาย
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย.

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply